Det där med tuggtid, hur tillfredsställer vi det?

Karin   20 maj, 2015   Kommentarer inaktiverade för Det där med tuggtid, hur tillfredsställer vi det?

27 oktober 2011

I studier (i Camargue) har man sett att hästar, beroende på mattillgång och kvalitet på maten och kön och ålder och årstid, äter ca 14-16 timmar per dygn. Man vet också att hästar inte känner mättnad av magfyllnad utan av den tid de tuggat. Hästarna har ätperioder på några minuter upp till några timmar, medelvärde på 60-100 min, med vila och annat däremellan. Uppehållen mellan dessa ätperioder är olika långa, men där 90% är kortare än två timmar och de aldrig överstiger tre och en halv timme.

Hur gör vi nu då med våra tamhästar där vi med de värden på hö som vi har inte bör fodra hästen särskilt mycket hö eftersom det leder till övervikt och fetma? Minskar vi givan mycket får de dock inte sitt tuggbehov tillfredsställt och det kan leda till olika stereotypa beteende (beteendestörningar såsom tex krubbitning). Man behöver alltså inte bara se till att proteinbehovet blir uppfyllt, man bör även hålla nere energigivan och se till så att tuggbehovet blir tillfredsställt. Snurrigt!

När jag varit på besök på ett active stable hade de räknat ut att hästarna åt upp ett kg hösilage (ca 70% ts) på ungefär 20-30 min, där det individuellt kunde variera ganska mycket. Det hösilage de räknade på ger 0,7 kg ts på 20-30 min och alltså äter de 1 kg ts på 29-43 min, med vanligt hö på ts på 84% blir det 25-36 min per kg hö. Ska hästen äta 14-16 timmar per dygn behövs då 20-33 kg torrsubstans grovfoder! Med ett hö på 84% ts blir det 24-39 kg. Jag tror dock att ju närmare den optimala tugg/ättiden per dygn man kommer desto lägre blir äthastigheten och därför blir givan något mindre om de har helt fri tillgång. Dessutom påverkar troligtvis strukturen på grovfodret hur snabbt hästen äter av det.

I active stable har de tillgång till grovfoder/hö-station ca 20 tillfällen per dygn och en häst som får 10 kg får då äta ca fyra minuter per tillfälle (till skillnad mot ätperioder i det vilda som ligger på 60-100 min i medelvärde). Hela flocken har dock tillgång till oftast en halmstation/halmbal där de i fri tillgång kan få sitt tuggbehov tillfredsställt. Frågan är därför om den äthastighet hästarna har här ändå stämmer?

Det här borde man prova på sin egen häst! Hur lång tid tar det för ens egen häst att äta upp ett kg av just det hö den får? Här ska det ut och provas!

Nåja, om vi nu inte vill ge våra hästar 20-33 kg ts grovfoder per dygn så måste vi då begränsa på något vis. Det finns olika metoder, bland annat finmaskiga nät och hölådor med galler. Hur mycket kan dessa minska hästens äthastighet? Jag tror (utan att veta det, måste också provas!) att de möjligtvis kan dubbla ät/tugg-tiden, troligtvis inte mer. Isåfall tar det 50-72 min per kg hö. Det betyder att hästen istället för 20-33 kg ts äter ca 12-19 kg ts per dygn. Med ett hö på 84% ts blir det ca 14-23 kg hö per dygn.

En häst på 500 kg i lätt arbete (1 timmes promenadridning el 30 min hårdare träning) har ca 68 MJ i energibehov och 380 smrp i proteinbehov. Detta varierar självklart mellan individer, men som ett riktvärde och tankeexperiment kan vi ta dessa värden.

Hö och hösilage kan variera enormt mycket i värdena, men ett ”standardhö” kan innehålla 8 MJ och 43 smrp per kg hö (ej ts).

Om vi vill tillgodose hästens tuggbehov med hjälp av 14 kg av detta hö ger det 112 MJ och 602 smrp. Ett överskott på 44 MJ och 222 smrp! Detta överskott sätter sig som fett på hästen och kan ge olika följdsjukdomar. 23 kg av detta hö ger 184 MJ och 989 smrp.

Om vi istället tillgodoser hästens proteinbehov med hjälp av höet ger det nästan 9 kg hö per dygn. Detta ger 72 MJ och energibehovet är där alltså redan överskridet. För att komma upp i tillräckligt ättid kan vi ge halm (ett annat grovfoder). Halm innehåller 4-7 MJ per kg foder, har en ts på ca 90% och nästan inget protein. 9 kg hö tar ca 7,5-10,8 timmar att äta upp i nät/gallerbox. Då behöver hästen äta halm under 3-8,5 timmar. Den behöver alltså äta 2,3-10 kg halm (52-77 min/kg foder). Detta ger för 2,3 kg halm ca 9-16 MJ och för 10 kg halm 40-70 MJ. För att tillgodose proteinbehov och tuggbehov ger vi alltså 9 kg hö i nät och 2,3-10 kg halm vilket gör att energibehovet överskrids med 13-74 MJ. Något bättre än att ge endast hö, men ändå kommer hästen troligtvis att lägga på sig extra kilon i fett.

Hej och hå! Det här blev ju väldigt mycket. Hur göra för att lösa det hela? Dilemma!

Vad har du för lösning på det hela?

Hur tänker du kring om hästen har grenar, buskar och löv att knapra på i hagen? Kan ättiden från grovfodret då minskas något, eftersom hästen får visst tuggbehov tillfredsställt här?

Jag har ingen färdig lösning och det här är nog något vi alla brottas med dagligen! Det bästa hade varit att hitta ett hö med mycket låga energi- och proteinvärden samtidigt som man fodrar det i finmaskiga nät. Eller så får helt enkelt alla hästar blir maratonlöpare.

Och utifrån det. Hur påverkar hagens utformning hästens energibehov? Om hästen rör sig under hela dygnet bör dess energibehov öka något (då standardvärdena anger häst på stall) och man kan då fodra mer utan att energibehovet överskrids.
Hur tänker du kring det?

Jag vill gärna veta så dela med dig i kommentarerna! :)