Öppna

Karin   20 maj, 2015   Kommentarer inaktiverade för Öppna

2 mars 2014

Del sju!

Som utlovat tänkte jag gå in på öppnan. Hur den ser ut, vad vi tränar och vanliga fallgropar.

oppna

På bilden ser du till vänster en häst som är rak och rör sig rakt framåt. Oftast har hästen en liten snedhet även när den rör sig rakt framåt. Vanligt är att hästen är stel i höger sida och inte gärna böjer sig åt vänster. Den faller ut med bogen åt vänster och när den böjs åt höger blir den lätt överböjd. Vissa hästar har samma stelhet/obalans, men åt andra hållet. Öppnan är där en bra övning för att hjälpa hästen att bli mer jämn i kroppen. Blir den mer jämn/liksidig minskar risken för överbelastning av någon struktur.

Bilden i mitten visar en öppna med jämn böjning genom kroppen. Hästen rör sig ”rakt uppåt” i bild, åt det håll pilarna pekar. Hästen är böjd från rörelseriktningen och dess panna pekar alltså inte åt det håll den går åt. Det kan vara lite jobbigt för vissa hästar, då de gärna vill ha djupseende framför sig, vilket de behöver båda ögonens syn till. När hästen är böjd från rörelseriktningen kommer den bara ha ett ögas syn åt det håll den rör sig åt. Speciellt ute i naturen där det kan dyka upp stubbar och liknande vill hästen gärna se vad den har framför sig och kan då få en S-kurva i ryggraden (istället för ett C). Den kommer vara böjd åt ett håll från bakdelen och fram till bogen, men halsen kommer vara böjd åt andra hållet och pannan kommer peka i rörelseriktningen, vilket gör att det kommer skapas onödig spänning i nacken hos hästen.

Vi återgår till den välbalanserade öppnan i mitten. Hästen ska som sagt vara jämnt böjd från bäcken fram till nacken. Mellan varje kota i ländrygg och bröstrygg kan endast en mycket liten sidböjning ske (större böjning hindras av tvärutskott i ländryggen och revbenen i bröstryggen), men lägger man ihop varje kotas sidböjning blir det med alla kotorna tillsammans ganska många grader. Halsen ska sedan följa denna böjning.

Har hästen svårt att hitta den lilla, lilla sidböjningen mellan varje kota kommer den att röra sig som på bilden till höger. Där håller hästen ländrygg och bröstrygg väldigt rak. Eftersom vi ber om böjning och hästen vill försöka göra rätt kommer den då att kompensera med halsen och böja extra mycket där. I det här läget kommer hästens bröstkorg rotera utåt, där tornutskotten i bröstryggen (manken) kommer att falla utåt mot ytter bog. Detta sker därför att hästen släpper muskelkorsetten (serratus ventralis) på ytterbogen och därför sjunker bröstkorgen ner mer på denna sida, och hästen blir tung på ytter framben.

Anledningen till att hästen rör sig på det här sättet istället för i en balanserad öppna kan finnas många anledningar till. Det finns dock två stora anledningar. En är att den är stel i ryggraden (kan vara det av många anledningar) och därför har svårt att hitta den lilla, lilla sidböjningen mellan varje kota. Musklerna har helt enkelt svårt att släppa efter på utsidan, av någon anledning. Den andra stora anledningen kan ses på inner bak (gröna spåret). I den välbalanserade öppnan ser vi att inner bak kommer att röra sig in under hästens kropp. För att kunna göra det behöver den rotera lite i sin höftled. När den landar behöver den också bära upp mer vikt på det benet och ”knäa” (vinkla ihop lederna). Är det något om förhindrar hästen att göra dessa saker kommer den att försöka sätta ner inner bak vid sidan av magen, eller iaf inte in under magen och tyngdpunkten.

Hjälper vi hästen att hitta en välbalanserad öppna kommer den att bli mer jämn i sin kropp och kommer bli av med de problem som gör att den har svårt att hitta till en välbalanserad öppna från början. Kvarstår problemen kan det dock vara läge att konsultera en veterinär (och en duktig tränare).

Så hur hjälper öppnan till med dessa saker?
Vi kan jobba både lösgörande (yoga, tai chi) och samlande (styrketräning) i öppnan. Alltifrån främst lösgörande till främst samlande och allt däremellan på en flytande skala. När hästen sträcker ut och stretchar sin utsida är rörelsen främst lösgörande. Där vill vi ha igång rörelse i hästens kropp – i bäckenet, mellan kotorna och i bogen, och jobbar hästen i framåt-nedåt. Kortar hästen upp sig, vinklar lederna mer bak och höjer framdelen kan man se den som mer samlande, ända upp tills hästen i stort sett piafferar i en öppna. Hela tiden vill vi dock ha hästen balanserad som i mitten av bilden, för att få en stärkande effekt.

Man pratar om ”rättvänd” öppna och förvänd öppna. Hästen rör sig likadant i båda varianterna, men den rättvända är en högeröppna (hästen är böjd åt höger) i höger varv eller vänsteröppna i vänster varv medan den förvända är högeröppna i vänster varv och vänsteröppna i höger varv.

Till nästa vecka har jag ingen plan utan det får bli en överraskning. Kom gärna med önskemål kring vad ni vill att jag ska fördjupa mig i!