Rörelseanalys, del fyra

Karin   20 maj, 2015   Kommentarer inaktiverade för Rörelseanalys, del fyra

29 maj 2014

Bild fyra i rörelseanalysen. Här tänkte jag vi ska titta på lite olika varianter av piaff. Vill du ha djupare förklaring kring vad jag tittar på får du gå tillbaka till bild ett i serien/albumet där det står mer.

samling4

1. Röda linjerna visar bibehållen diagonalitet och samband genom kroppen. Turkosa linjer visar mer vikt baktill (bakre strecket ska nog egentligen vara mer horisontellt och länge ner än vad jag ritat). Lila linjen visar att han iaf inte tappar ryggen/bröstkorgen, även om han skulle kunna höja upp den mer och räta ut linjen ytterligare. Skulle han få med rygg/bröstkorg mer skulle även gula linjen se annorlunda ut. Vi ser på främre delen av gula linjen att nackbandet inte kläms något. En helt ok piaff, speciellt då Mourven var lite stressad efter att gått ner sig i sjön invid ängarna (inte för stressad för att genomföra photoshooten dock, men klart påverkad).
2. Röda linjerna visar på samband i kroppen och bibehållen diagonalitet. Turkosa linjer (plus vinklar i lederna baktill) visar på stor viktförskjutning bakåt. Lila linje visar på flexion och uträtning av rygglinjen och lyft bröstkorg. Detta ser vi också i uträtad gul linje och vi ser även att nackbandet går fritt utan att klämmas mot kotorna.
3. Turkosa linjer visar på viktförskjutning bakåt. De röda linjerna avslöjar dock på tappat samband genom kroppen och därmed bryts diagonaliteten och taktrenheten. Jämför med bild 4 där bakbenen visar ungefär samma ”undersatthet”, men där diagonaliteten behållits och hur högt frambenen då lyfts (här kan ju dock exakt millisekund när fotot är taget spela in ganska mycket, diagonaliteten ska dock inte tappas). Vi går vidare till lila linjen där vi ser en ganska stor kurvatur och extension där hästen tappar ryggen nedåt, och tornutskotten kan gå emot varandra. Främre delen av lila linjen har jag nog ritat för vertikal, den ska vara mer horisontell. Hästen får dock till visst lyft i nedre delen av halsryggraden (en illusion som också förstärks av hur sadeln placerats på bogbladen) vilket rätar ut gula linjen i bakre/nedre delen. Tittar vi på övre/främre delen av gula linjen ser vi att nackbandet troligtvis kläms mot kotorna. Det är som om framdelen från bogen och framåt böjts uppåt-framåt medan bakdelen blivit kvar och ryggen däremellan då ”går av”.
4. Röda linjerna visar som sagt bibehållen diagonalitet. Fortsätter vi uppåt ser vi på lila linjen att han tappar ryggen och bröstkorgen och extenderar/svankar. Det visar sig också på den gula linjen som blir väldigt svängd och underhalsen tittar fram.