Vända andra kinden till

Karin   20 februari, 2016   Kommentarer inaktiverade för Vända andra kinden till

Hur spelar uppdelningen mellan våra hjärnhalvor roll i hur vi uppfattar världen och hur vi reagerar på saker i vår omgivning? Och hur tar sig detta uttryck hos vår häst, som ju har ett öga på vardera sida av huvudet?

SONY DSC

I studier har man sett att hästar reagerar mer på hotfulla och negativa intryck på sin vänstra än sin högra sida, och anfaller också åt detta håll först och främst. Ser den en arg människa tittar den med sitt vänstra öga, den bedömer ett hot. När en otränad häst träffar en människa för första gången blir den också mer rädd om denna person kommer från vänster sida än om den kommer från höger sida, den visar alltså mer undflyende och anfallande beteenden om människan närmar sig mot vänster bog än mot höger bog. Dessutom har man sett en tendens till att hästar använder sitt vänstra framben först i stressfulla situationer.

Å andra sidan, när hästen träffar på något den anser vara trevligt tittar den med båda ögonen och när hästen lärt känna människan blir den inte rädd oavsett vilken sida människan närmar sig ifrån (så länge människan inte är hotfull).

Hur påverkar det oss i vårt samspel med hästen? Kan vi använda informationen för att lättare se vad hästen tycker om olika saker? Kan vi använda oss av informationen för att lättare vänja hästen vid något den eventuellt tycker är jobbigt/hotfullt? Kan det hjälpa oss att få en bättre tvåvägskommunikation?

 

LÄS MER:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347211004829
”In both groups, left-side biases were present during agonistic interactions and in reactivity and vigilance. Therefore, as in other vertebrates, the right hemisphere appears to be specialized to control agonistic behaviour and responses to potential threats. The leftwards bias was stronger in measures of behaviour involving more aggression and reactivity.”

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/2/20150907
”Our results showed that the angry faces induced responses indicative of a functional understanding of the stimuli: horses displayed a left-gaze bias (a lateralization generally associated with stimuli perceived as negative) and a quicker increase in heart rate (HR) towards these photographs.”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938408000759
”The results revealed a gradient of exploration of the 3 objects according to their emotional value and a clear asymmetry in visual exploration. When exploring the novel object, mares used preferentially their right eyes, while they showed a slight tendency to use their left eyes for the negative object. No asymmetry was evidenced for the object with the positive valence. A trend for an asymmetry in olfactory investigation was also observed. Our data confirm the role of the left hemisphere in assessing novelty in horses like in many vertebrate species and the possible role of the right hemisphere in processing negative emotional responses. Our findings also suggest the importance of both hemispheres in the processing positive emotions.”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938411002319
”The results show that the one year old untrained horses display asymmetrical responses to an approaching human, with more negative reactions (escapes, threats) when approached from the left side, while approaches towards the right shoulder elicited more positive behaviors. On the contrary, two years old trained horses reacted equally positively to approaches and contact on both sides.”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037663571400165X
”Population lateralisation was observed in two tasks: horses preferentially used their left forelimb during truck loading and stepping off a step. The results also revealed that horses showed higher scores for anxious behaviours during truck loading suggesting that the use of the left forelimb in this task may reflect the main role of the right hemisphere in control of behaviour during stressful situation.”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159113002839
”Significant left-eye/side biases were found in agonistic interactions within harem bands (M ± SE bias to left 58% ± 0.01 for threats, P < 0.001; 68% ± 0.05 for attacks; P < 0.001) and in stallion fights (threats, 52% ± 0.01 left, P < 0.001; attacks, 63% ± 0.02 left, P < 0.001): as many as 80% of the horses were significantly lateralized in attack responses within harem bands.”